Brugerbetingelser

Velkommen til www.cuckolds.dk. Såfremt du ønsker at fortsætte med brugen af denne hjemmeside, bekræfter du at være indforstået med brugerreglerne som er beskrevet i dette afsnit, såfremt du ikke kan acceptere disse regler og retningslinjer bedes du forlade siden. 

Generelle regler og retningslinjer:

Du skal være min. 18 år for at oprette profil. 

Før du opretter en profil på cuckolds.dk skal du sikre dig at dette er tilladt for dig som bruger. Dvs. at du blandt andet skal være myndig til at måtte se pornografisk materiale m.v.

Alle der opretter en profil på cuckolds.dk skal have en gyldig e-mail adresse.

Profiler der angiver falske e-mail adresser eller 10 minutters e-mail adresser m.v. vil blive slettet som brugere. Dette sker for at sikre andre brugere af hjemmesiden. 

Alle informationer, billeder og øvrige medie filer er beskyttet af copyright og må ikke kopieres eller på anden måde elektronisk eller i papirform gengives.

Denne hjemmeside indeholder "voksent materiale" såfremt du finder dette anstødeligt eller det du ikke jf. lokal lovgivning har ret til at se dette bedes du forlade hjemmesiden omgående. 

Da denne hjemmeside indeholder personlige informationer omkring brugere, såsom billeder, lokation, alder m.v. forventes det at du opfører dig med en hvis form for diskretion.

Spamming, mass e-mails m.v. er på det stregeste forbudt.

Alle reklamer for betalingsprodukter, herunder andre hjemmeside med betalende medlemsfunktioner skal godkendes af Webmaster. 

Enhver form for tilbud til og fra medlemmer hvori der indgår betaling for ydelser er forbudt, med mindre der foreligger en skriftlig godkendelse fra webmaster. 

Enhver form for ulovligt materiale jf. lokal lovgivning er forbudt.

Såfremt en eller flere ovenstående punkter overtrædes kan brugeren blive slettet med øjeblikkelig varsel, i øvrigt skal det bemærkes at cuckolds.dk´s administration til en hver tid kan vælge at bortvise et medlem såfremt vi mener det er berretiget. 


Særligt omkring upload af billeder

Enhver bruger har mulighed for at uploade billeder til cuckolds.dk. Alle billeder der af medlemmer uploades i åbent fotoalbum kan blive brugt i Cuckolds.dk nyhedsmail m.m. Såfremt du på et tidspunkt måtte vælge at lukke din profil vil alle billeder blive slettet fra vores server og billeder vil ikke blive brugt fremadrettet.

Vælger du at uploade billeder til cuckolds.dk kræver det at du har rettigheden til at bruge materialet. 

Billeder som uploades til cuckolds.dk der ikke er af brugeren selv eller er taget af brugeren selv skal mærkes med at det er et "låne" billeder. Det vil altså sige at det skal fremgå tydeligt at billedet ikke er af brugeren selv. Bemærk at selvom cuckolds.dk tillader låne billeder skal brugeren selv kunne stå inde for at have rettighed til at benytte billedet.

Såfremt der måtte ske overtrædelse af ovenstående ser cuckolds.dk sig nødsaget til at slette billederne eller i særlige tilfælde lukke brugerens profil. 


Økonomisk støtte til cuckolds.dk

Du kan som medlem vælge at lave en penge donation til cuckolds.dk. Såfremt du vælger at gøre brug af denne mulighed skal vi gøre opmærksom på at pengene går til sidens drift og vedligehold. Der vil blive svaret 25% dansk moms af alle donationer og såfremt siden mod forventning måtte give et overskud vil der samtidig blive svaret dansk skat af overskudet. 

Vælger du at sende en donation ved hjælp af et kredit- eller debetkort vil betalingen fremtræde som "Atcube". 

Det er til enhver tid cuckolds.dk´s ret at ændre disse brugerbetingelser såfremt det måtte blive nødvendigt. En ændring af bruger betingelserne vil fremadrettet altid blive meddelt pr. e-mail. 

Ejeren af www.cuckolds.dk